5 raons per contractar una assegurança de salut col·lectiva com a incentiu laboral

5 raons per contractar una assegurança de salut col·lectiva com a incentiu laboral

1. Garanteix millors condicions

La contractació d’una assegurança de salut com a col·lectiu permet incloure prestacions específiques i aconseguir condicions econòmiques més avantatjoses que les que es podrien obtenir de forma individual.

2. Reté i capta el talent

La captació de talent és un element clau en totes les empreses. L’assegurança de salut com a incentiu facilita un major compromís amb l’empresa i contribueix a la fidelització de l’equip humà. D’altra banda, és un instrument de negociació habitual en el moment de contractar nous empleats que davant de diverses ofertes prioritzen aquelles que ofereixen assegurances de salut com a benefici social.

3. Redueix l’absentisme laboral i augmenta la productivitat

L’assegurança de salut facilita l’accés a una atenció sanitària sense temps d’espera, reduint considerablement la detecció i la durada de certes patologies. El fet de poder triar professional, dia i hora de consulta, permet estalviar temps i tràmits, reduint els permisos i les baixes i, en conseqüència, l’absentisme laboral. L’augment de la productivitat dels treballadors és mesurable i real.

4. Ofereix beneficis fiscals

Per a les empreses, el cost de l’assegurança de salut dels empleats i els seus familiars és una despesa social 100% deduïble. D’altra banda, per al treballador no suposa augment de la base imposable, i per tant representa una millora del seu poder adquisitiu versus un augment salarial.

5. Millora la imatge de la companyia

La contractació d’una assegurança de salut pels empleats actua com a element diferenciador, reforçant la seva política de Responsabilitat Social Corporativa interna. La incorporació de l’assegurança mèdica com a prestació social contribueix a transmetre una imatge de companyia que té cura dels seus treballadors.

Quines assegurances de salut per a empreses ofereix DKV?

A DKV Reus disposem diverses modalitats d’assegurances col·lectives de salut amb àmplies prestacions, amb les quals donem resposta a les necessitats específiques d’empreses i institucions diverses:

  • Col·lectius de subscripció obligatòria o “tancats”. Aquells en els quals la decisió de contractació no depèn de cada assegurat (no existeix voluntarietat). L’empresa decideix gratificar a tots o part dels empleats pel motiu que consideri oportú.
  • Col·lectius de subscripció voluntària o “oberts”. Són aquells en els quals la decisió de contractació depèn de cada assegurat, és a dir, l’empleat decideix si vol pagar la prima de la pòlissa (existeix voluntarietat).
  • Col·lectius cofinançats. Són aquells en què la prima l’abonen entre l’empresa i el treballador. És un tipus de col·lectiu de subscripció voluntària. L’empresa acorda amb els empleats abonar-los un % de la prima, que els és facturada per mitjà d’un rebut únic. El treballador, per la seva part, assumeix la resta i se li factura un rebut individual al seu càrrec.
  • Plans de retribució flexible (PCF). És una nova filosofia retributiva dins de les empreses. És un tipus de col·lectiu de subscripció voluntària, que permet a cada empleat dissenyar la composició del seu paquet retributiu per adequar-lo a les seves necessitats personals de forma individual i voluntària. L’empleat dedica part de la seva retribució bruta a la contractació de productes i serveis que tenen beneficis fiscals i econòmics, entre ells, la pòlissa de salut.

➤➤ SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

T’estàs plantejant implantar l’assegurança de salut col·lectiva com a prestació social a la teva organització? Contacta amb nosaltres i t’informarem sense compromís!

DKV REUS, Agència Sílvia Ruano.
Carrer Antoni Gaudí, 12 bxs. 43202 REUS
Tel. 977595804
Mòb. 626924056
silvia.ruano@segurosdkv.es